ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2  ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2022-08-05

ปรับปรุงล่าสุด : 2022-08-05

จำนวนการเข้าชม : 56