ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน 10 รายการ ประกอบด้วย

1.1  ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด

1.2  เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย

1.3  เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล

1.4  เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ     6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง

1.5  เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้

1.6 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่

1.7 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง

1.8  ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด

1.9 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดใหญ่

1.10 เครื่องดมยาสลบ ชนิดซับซ้อน

 


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2022-08-29

ปรับปรุงล่าสุด : 2022-08-29

จำนวนการเข้าชม : 292