ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองเดชอุดม,กลุ่มงานสุขศึกษา) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองเดชอุดม,กลุ่มงานสุขศึกษา)  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2022-11-24

ปรับปรุงล่าสุด : 2022-11-24

จำนวนการเข้าชม : 478