โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2023-05-26

ปรับปรุงล่าสุด : 2023-05-26

จำนวนการเข้าชม : 111