ประกวดราคาเช่าเครื่องมือตรวจวิเคราะห์จำแนกชนิดเชื้อจุลชีพและทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ แบบอัตโนมัติพร้อมแผ่นทดสอบ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาเช่าเครื่องมือตรวจวิเคราะห์จำแนกชนิดเชื้อจุลชีพและทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ แบบอัตโนมัติพร้อมแผ่นทดสอบ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2023-11-10

ปรับปรุงล่าสุด : 2023-11-10

จำนวนการเข้าชม : 210