ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อนำ้ยาตรวจระดับสารชีวเคมีในเลือดทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 19 รายการ (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อนำ้ยาตรวจระดับสารชีวเคมีในเลือดทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน  19  รายการ  (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2023-11-15

ปรับปรุงล่าสุด : 2023-11-15

จำนวนการเข้าชม : 28