เข้าสู่โปรแกรม

เอกสารหน่วยงาน

แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์
#หัวเรื่องรายละเอียดNameวันที่สร้าง 
1คำแนะนำการรับบริการทำแผลฉีดยาประจำวันSD-ER-001-00 คำแนะนำการรับบริการทำแผลฉีดยาประจำวันOPD/ER2019-03-19 Download
2แบบบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บFM-ER-002-00 แบบบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บOPD/ER2019-03-19 Download
3แบบฟอร์มการเก็บตัวชี้วัดของงานส่งต่อและงานการแพทย์ฉุกเฉินFM-ER-003-00 แบบฟอร์มการเก็บตัวชี้วัดของงานส่งต่อและงานการแพทย์ฉุกเฉินOPD/ER2019-03-19 Download
4สรุปเหตุการณ์EMS ประจำวันFM-ER-004-00 สรุปเหตุการณ์EMS ประจำวันOPD/ER2019-03-19 Download
5แบบฟอร์มบันทึกการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ ระบบ CENTRALFM-ER-005-00 แบบฟอร์มบันทึกการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ ระบบ CENTRALOPD/ER2019-03-19 Download
6แบบฟอร์มบันทึกการประเมินคุณภาพการนำส่งผู้ป่วย โดยกู้ชีพFM-ER-006-00 แบบฟอร์มบันทึกการประเมินคุณภาพการนำส่งผู้ป่วย โดยกู้ชีพOPD/ER2019-03-19 Download
7แบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษาการให้คำปรึกษาหน่วยกู้ชีพระดับพื้นฐานFM-ER-007-00 แบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษาการให้คำปรึกษาหน่วยกู้ชีพระดับพื้นฐานOPD/ER2019-03-19 Download
8แบบตรวจสอบอุปกรณ์supplyFM-ER-008-00 แบบตรวจสอบอุปกรณ์supplyOPD/ER2019-03-19 Download
9ใบบันทึกทางการพยาบาลFM-ER-009-00 ใบบันทึกทางการพยาบาล OPD/ER2019-03-19 Download
10OCTOR ORDERS SHEET งานอุบัติเหตุ - ฉุกเฉินFM-ER-010-00 DOCTOR ORDERS SHEET งานอุบัติเหตุ - ฉุกเฉินOPD/ER2019-03-19 Download
11บันทึกเติมน้ำมัน สูนย์ส่งต่อและการแพทย์ฉุกเฉินFM-ER-012-00 บันทึกเติมน้ำมัน สูนย์ส่งต่อและการแพทย์ฉุกเฉินOPD/ER2019-03-19 Download
12แบบบันทึกการนำส่งผุ้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลFM-ER-013-00 แบบบันทึกการนำส่งผุ้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลOPD/ER2019-03-19 Download
13แบบพิมใบตัดยอดพยาบาลFM-ER-014-00 แบบพิมใบตัดยอดพยาบาลOPD/ER2019-03-19 Download
14แบบสรุป ReferFM-ER-015-00 แบบสรุป ReferOPD/ER2019-03-19 Download
15แบบบันทึกข้อมูลระหว่างการส่งต่อFM-ER-016-00 แบบบันทึกข้อมูลระหว่างการส่งต่อOPD/ER2019-03-19 Download
16 แบบตรวจสอบความพร้อมก่อน AdmitFM-ER-17-00 แบบตรวจสอบความพร้อมก่อน AdmitOPD/ER2019-03-19 Download
17 แบบฟอร์มตรวจสอบความพร้อมก่อนส่งต่อผู้ป่วยFM-ER-018-00 แบบฟอร์มตรวจสอบความพร้อมก่อนส่งต่อผู้ป่วยOPD/ER2019-03-19 Download