เอกสารหน่วยงาน

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์
#หัวเรื่องรายละเอียดNameวันที่สร้าง 
1แบบฟอร์มปรอทFM-NUR-001-00 แบบฟอร์มปรอทกลุ่มการพยาบาล2018-09-20 Download
2แบบฟอร์มรายงานการชันสูตรทางคลีนิคFM-NUR-002-00 แบบฟอร์มรายงานการชันสูตรทางคลีนิคกลุ่มการพยาบาล2018-09-20 Download
3แบบฟอร์มใบสังเกตอาการผู้ป่วยFM-NUR-003-00 แบบฟอร์มใบสังเกตอาการผู้ป่วยกลุ่มการพยาบาล2018-09-20 Download
4แบบฟอร์มรายงานผู้ป่วยที่รับใหม่ ย้าย จำหน่าย ตายFM-NUR-004-00 แบบฟอร์มรายงานผู้ป่วยที่รับใหม่ ย้าย จำหน่าย ตายกลุ่มการพยาบาล2018-09-20 Download
5แบบฟอร์มใบบันทึกการให้ยา MARFM-NUR-005-00 แบบฟอร์มใบบันทึกการให้ยา MARกลุ่มการพยาบาล2018-09-20 Download
6แบบฟอร์มสำหรับส่งผู้ป่วยไปรับการตรวจหรือรักษาต่อFM-NUR-006-00_แบบฟอร์มสำหรับส่งผู้ป่วยไปรับการตรวจหรือรักษาต่อกลุ่มการพยาบาล2018-09-20 Download
7 แบบสำหรับส่งต่อผู้ป่วยทารกแรกเกิดFM-NUR-007-00 แบบสำหรับส่งต่อผู้ป่วยทารกแรกเกิดกลุ่มการพยาบาล2019-03-19 Download
8แบบประเมินประวัติและประเมินสมรรถนะผู้ป่วยFM-NUR-008-00 แบบประเมินประวัติและประเมินสมรรถนะผู้ป่วยกลุ่มการพยาบาล2019-03-19 Download
9 ใบบันทึกทางการพยาบาลFM-NUR-009-00 ใบบันทึกทางการพยาบาลกลุ่มการพยาบาล2019-03-19 Download
10แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ และจำนวนยาในรถฉุกเฉินFM-NUR-010-00 แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ และจำนวนยาในรถฉุกเฉินกลุ่มการพยาบาล2019-03-19 Download
11Fluid balance sheetFM-NUR-011-00 Fluid balance sheetกลุ่มการพยาบาล2019-03-19 Download
12ใบบันทึกกดารให้สารน้ำ เลือดFM-NUR-012-00 ใบบันทึกกดารให้สารน้ำ เลือดกลุ่มการพยาบาล2019-03-19 Download
13 แบบฟอร์มขอใช้โทรศัพท์FM-NUR-013-00 แบบฟอร์มขอใช้โทรศัพท์กลุ่มการพยาบาล2019-03-19 Download
14ใบบันทึกน้ำตาลในเลือดFM-NUR-014-00 ใบบันทึกน้ำตาลในเลือดกลุ่มการพยาบาล2019-03-19 Download
15วิธีปฏิบัติงาน การบันทึกการพยาบาลWI-NUR-001-00 วิธีปฏิบัติงาน การบันทึกการพยาบาลกลุ่มการพยาบาล2019-03-19 Download