เอกสารหน่วยงาน

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์
#หัวเรื่องรายละเอียดNameวันที่สร้าง 
1Summary-DischargeFM-MRS-001-00 ใช้แบบฟอร์ม-Summary-Dischargeงานเวชระเบียนและสถิติ2019-03-29 Download
2หนังสือแสดงความยินยอมนอนโรงพยาบาลFM-MRS-002-00 หนังสือแสดงความยินยอมนอนโรงพยาบาลงานเวชระเบียนและสถิติ2019-03-29 Download
3หนังสือแสดงไม่ความยินยอมนอนโรงพยาบาลFM-MRS-003-00 หนังสือแสดงไม่ความยินยอมนอนโรงพยาบาลงานเวชระเบียนและสถิติ2019-03-29 Download
4หนังสือแสดงความยินยอม ให้ทำหัตถการ การผ่าตัด การรับความรู้สึก หรือการตรวจพิเศษFM-MRS-004-00 หนังสือแสดงความยินยอม ให้ทำหัตถการ การผ่าตัด การรับความรู้สึก หรือการตรวจพิเศษงานเวชระเบียนและสถิติ2019-03-29 Download
5 Admission NoteFM-MRS-005-00 Admission Noteงานเวชระเบียนและสถิติ2019-03-29 Download
6 Doctor Orders SheetFM-MRS-006-00 Doctor Orders Sheetงานเวชระเบียนและสถิติ2019-03-29 Download
7ใบส่งปรึกษาระหว่างแผนกFM-MRS-007-00 ใบส่งปรึกษาระหว่างแผนกงานเวชระเบียนและสถิติ2019-03-29 Download
8ใบแสดงความคิดเห็นของแพทย์FM-MRS-008-00 ใบแสดงความคิดเห็นของแพทย์งานเวชระเบียนและสถิติ2019-03-29 Download
9ใบรับรองแพทย์FM-MRS-009-00 ใบรับรองแพทย์งานเวชระเบียนและสถิติ2019-03-29 Download
10 หนังสือรับรองการตายFM-MRS-010-00 หนังสือรับรองการตายงานเวชระเบียนและสถิติ2019-03-29 Download
11ใบรับคำสั่งแพทย์FM-MRS-011-00 ใบรับคำสั่งแพทย์งานเวชระเบียนและสถิติ2019-03-29 Download
12ใบสั่งยาFM-MRS-012-00 ใบสั่งยางานเวชระเบียนและสถิติ2019-03-29 Download
13ใบรับรองแพทย์ ( อังกฤษ )FM-MRS-013-00 ใบรับรองแพทย์ ( อังกฤษ )งานเวชระเบียนและสถิติ2019-03-29 Download
14ใบสหสาขาวิชาชีพFM-MRS-013-00 ใบสหสาขาวิชาชีพงานเวชระเบียนและสถิติ2019-03-29 Download