เข้าสู่โปรแกรม

เอกสารหน่วยงาน

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์
#หัวเรื่องรายละเอียดNameวันที่สร้าง 
1partgraphFM-LR-001-00 partgraphสูติกรรม/ห้องคลอด2019-03-19 Download
2ใบประเมินภาวะเสี่ยงการคลอดFM-LR-002-00 ใบประเมินภาวะเสี่ยงการคลอดสูติกรรม/ห้องคลอด2019-03-19 Download
3รายงานการแปลผลการตรวจคลื่นหัวใจทารกในครรภ์FM-LR-003-00 รายงานการแปลผลการตรวจคลื่นหัวใจทารกในครรภ์สูติกรรม/ห้องคลอด2019-03-19 Download
4แบบประเมินผู้คลอดแรกรับ FM-LR-004-00แบบประเมินผู้คลอดแรกรับ สูติกรรม/ห้องคลอด2019-03-19 Download
5ใบนัดตรวจหลังคลอดครั้งที่ 1 และติดตามดูแลหลังจำหน่าย (2)FM-LR-005-00 ใบนัดตรวจหลังคลอดครั้งที่ 1 และติดตามดูแลหลังจำหน่าย (2)สูติกรรม/ห้องคลอด2019-03-19 Download
6ใบนัดตรวจหลังคลอดครั้งที่ 2 และติดตามดูแลหลังจำหน่ายFM-LR-006-00 ใบนัดตรวจหลังคลอดครั้งที่ 2 และติดตามดูแลหลังจำหน่ายสูติกรรม/ห้องคลอด2019-03-19 Download
7ใบนัดตรวจหลังคลอดครั้งที่ 2 และติดตามดูแลหลังจำหน่าย (2)FM-LR-007-00 ใบนัดตรวจหลังคลอดครั้งที่ 2 และติดตามดูแลหลังจำหน่าย (2)สูติกรรม/ห้องคลอด2019-03-19 Download
8Care map Newborn after birth 0-2 hoursCM-LR-001-00 Care map Newborn after birth 0-2 hoursสูติกรรม/ห้องคลอด2019-03-19 Download
9Caremap for vaginal delivery 2 ชม.CM-LR-002-00 Caremap for vaginal delivery 2 ชม.สูติกรรม/ห้องคลอด2019-03-19 Download
10แบบติดตามการใช้ยา High Alert Drugss Magnesium Sutfate InjectionNew CM-LR-003-00 แบบติดตามการใช้ยา High Alert Drugss Magnesium Sutfate Injection สูติกรรม/ห้องคลอด2019-03-19 Download
11Care Map Postpartum HemorrhageCM-LR-004-00 Care Map Postpartum Hemorrhageสูติกรรม/ห้องคลอด2019-03-19 Download
12Care Map Cesarean Section Per operative dayCM-LR-005-00 Care Map Cesarean Section Per operative dayสูติกรรม/ห้องคลอด2019-03-19 Download
13care map for cesarean sectionCM-OBG-001-00_care map for cesarean sectionสูติกรรม/ห้องคลอด2019-03-21 Download
14CARE MAP FOR VAGINAL DELIVERYCM-OBG-002-00_CARE MAP FOR VAGINAL DELIVERYสูติกรรม/ห้องคลอด2019-03-21 Download
15CARE MAP FOR GYNECOLOCIAL OPERATIONCM-OBG-003-00_CARE MAP FOR GYNECOLOCIAL OPERATIONสูติกรรม/ห้องคลอด2019-03-21 Download
16care map for NBBCM-OBG-004-00_care map for NBBสูติกรรม/ห้องคลอด2019-03-21 Download
17care map for NBB1CM-OBG-004-00_care map for NBB1สูติกรรม/ห้องคลอด2019-03-21 Download
18Focus List PIHCM-OBG-005-00_Focus List PIHสูติกรรม/ห้องคลอด2019-03-21 Download