ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment EIA) ภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment EIA) ภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี   จำนวน 1 งาน


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2020-03-16

ปรับปรุงล่าสุด : 2020-03-16

จำนวนการเข้าชม : 59