เข้าสู่โปรแกรม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูดจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตามรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ระกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูดจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ตามรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2020-07-20

ปรับปรุงล่าสุด : 2020-07-20

จำนวนการเข้าชม : 365