ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ) ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ) ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2020-10-09

ปรับปรุงล่าสุด : 2020-10-09

จำนวนการเข้าชม : 272