ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดออกซเิเจน จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดออกซเิเจน  จำนวน 2  เครื่อง


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2020-11-18

ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-18

จำนวนการเข้าชม : 43