ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ,ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ,ตำแหน่งนายช่างเทคนิค  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2021-01-05

ปรับปรุงล่าสุด : 2021-01-05

จำนวนการเข้าชม : 191