ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่่วคราว (รายวัน) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ) ,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการสาธารณสุข ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่่วคราว (รายวัน) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ) ,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการสาธารณสุข ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2021-02-18

ปรับปรุงล่าสุด : 2021-02-18

จำนวนการเข้าชม : 678