ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็ำนลูกจ้างชั่งวคราว (รายวัน/รายคาบ) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่งวคราว (รายวัน/รายคาบ) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2018-11-02

ปรับปรุงล่าสุด : 2018-11-02

จำนวนการเข้าชม : 153