ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุผ้าอื่น ๆ จำนวน 78 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุผ้าอื่น ๆ จำนวน 78 รายการ (ครั้งที่ 2)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2018-11-21

ปรับปรุงล่าสุด : 2018-11-21

จำนวนการเข้าชม : 99