ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์  จำนวน ๒ รายการ  (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

ประกอบด้วย

๑.  โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่แขวนเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์  จำนวน 1  ชุด

๒  เตียงผ่าตัดศัลยกรรม จำนวน 1 ชุด 


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2019-04-30

ปรับปรุงล่าสุด : 2019-04-30

จำนวนการเข้าชม : 201