ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน  จำนวน 1  เครื่อง   (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2019-08-06

ปรับปรุงล่าสุด : 2019-08-06

จำนวนการเข้าชม : 75