เข้าสู่โปรแกรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาลขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 390 Kwp. (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  สำหรับการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาลขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 390 Kwp.

(ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2019-09-05

ปรับปรุงล่าสุด : 2019-09-05

จำนวนการเข้าชม : 380