เข้าสู่โปรแกรม

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทตนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบ 2563 รุ่น 9

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทตนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  ปีงบ 2563 รุ่น 9


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2020-01-13

ปรับปรุงล่าสุด : 2020-01-13

จำนวนการเข้าชม : 108