เข้าสู่โปรแกรม

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA. จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า  100  mA.  จำนวน 1  เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2020-01-13

ปรับปรุงล่าสุด : 2020-01-13

จำนวนการเข้าชม : 116