ข่าวทั่วไป

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์
#หัวข้อชื่อไฟล์วันที่สร้างหน่วยงาน 
1แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)20170509030449.docx2017-05-09 10:04:49กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ดาวน์โหลด
2แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน20170516012710.docx2017-05-16 08:27:10กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ดาวน์โหลด
3แบบฟอร์มยกเลิกวันลา20170516012945.docx2017-05-16 08:28:59กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ดาวน์โหลด
4แบบฟอร์มใบลากิจ/ลาป่วย/ลาคลอดบุตร20170516013221.docx2017-05-16 08:32:21กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ดาวน์โหลด
5แบบฟอร์มขออนุมัติฝึกอบรม20170516013633.docx2017-05-16 08:36:33กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ดาวน์โหลด
6แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติราชการ (ทดลองงาน 3 เดือน)20170516013933.docx2017-05-16 08:39:33กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ดาวน์โหลด
7แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติลาไปต่างประเทศ20170516014238.docx2017-05-16 08:42:38กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ดาวน์โหลด
8แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน/ปฏิบัติงาน/การเป็นลูกจ้าง,ข้าราชการ20170516014823.docx2017-05-16 08:48:23กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ดาวน์โหลด
9ใบแสดงความจำนงขอศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ20170822045301.pdf2017-08-22 11:53:01กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ดาวน์โหลด
10แบบ ศน.1 - 3 (สำหรับผู้ที่ลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ)20170822045453.pdf2017-08-22 11:54:53กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ดาวน์โหลด
11แบบมอบหมายงานการในหน้าที่20170824022432.docx2017-08-24 09:24:32กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ดาวน์โหลด
12แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากราชการ(ลูกจ้างชั่วคราว)20170824024103.docx2017-08-24 09:41:03กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ดาวน์โหลด
13แบบคำขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรฯ20170904085546.pdf2017-09-04 15:55:46กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ดาวน์โหลด
14รับรองการขึ้นปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่20170907040311.docx2017-09-07 11:03:11กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ดาวน์โหลด