ข่าวทั่วไป

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์
#หัวข้อชื่อไฟล์วันที่สร้างหน่วยงาน 
1แนวทางการดำเนินงานเมื่อพบผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบ20170522073603.pdf2017-05-22 14:36:03งานระบาดวิทยา ดาวน์โหลด
2สถานการณ์ที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256020170531083830.pdf2017-05-31 15:38:30งานระบาดวิทยา ดาวน์โหลด
3สถานการณ์ที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือนมีนาคม 256020170531083922.pdf2017-05-31 15:39:22งานระบาดวิทยา ดาวน์โหลด
4สถานการณ์ที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือนเมษายน 256020170531084026.pdf2017-05-31 15:40:26งานระบาดวิทยา ดาวน์โหลด
5สถานการณ์ที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือนพฤษภาคม 256020170531084115.pdf2017-05-31 15:41:15งานระบาดวิทยา ดาวน์โหลด
6สถานการณ์การเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือนมกราคม 256020170531085209.pdf2017-05-31 15:52:09งานระบาดวิทยา ดาวน์โหลด
7สถานการณ์ที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือนมิถุนายน 256020170808024945.pdf2017-08-08 09:49:45งานระบาดวิทยา ดาวน์โหลด
8สถานการณ์ที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือนกรกฎาคม 256020170808025206.pdf2017-08-08 09:52:06งานระบาดวิทยา ดาวน์โหลด
9แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าและคำถามที่พบบ่อย ฉบับปรับปรุง ปี 2559 20170808031958.pdf2017-08-08 09:56:47งานระบาดวิทยา ดาวน์โหลด
10คู่มือ การปฏิบัติงานโรคไข้หวัดนกสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง 255820170808034709.pdf2017-08-08 10:47:09งานระบาดวิทยา ดาวน์โหลด
11แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา20170808035458.doc2017-08-08 10:54:58งานระบาดวิทยา ดาวน์โหลด
12หนังสือกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่20170808040510.pdf2017-08-08 11:05:10งานระบาดวิทยา ดาวน์โหลด