เข้าสู่โปรแกรม

ข่าวทั่วไป

แสดง 21 ถึง 40 จาก 50 ผลลัพธ์
#หัวข้อชื่อไฟล์วันที่สร้างหน่วยงาน 
21EB 8.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และขออนุญาตเผยเเพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน20200313042307.pdf2020-03-13 11:23:08งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
22EB 8.2 คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเผยเเพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน20200313042424.pdf2020-03-13 11:24:24งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
23EB 8.3 กรอบเเนวทางการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน20200313044215.pdf2020-03-13 11:42:15งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
24EB 8.4 แบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน20200313044311.pdf2020-03-13 11:43:11งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
25EB 1 หน่วยงายมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)20200316011520.pdf2020-03-16 08:15:20งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
26EB 4 หน่วยงานมีการเผยเเพร่บันทึก รายละเอียด วิธีการ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ20200316012729.pdf2020-03-16 08:27:29งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
27EB 12.1 หนังสือรับทราบผลการกำกับติดตามผลการดำเดินการตามแผนปฏิบัติการ20200610023908.pdf2020-06-10 09:39:08งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
28EB 12.1 สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปี 256320200610024001.pdf2020-06-10 09:40:01งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
29EB 11.1 ขออนุมัติเผยเเพร่การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปี 256220200610032747.pdf2020-06-10 10:27:47งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
30EB 11.2 รายงานผลการดำเนินผลการปฏิบัติงานตามแผน20200610032839.pdf2020-06-10 10:28:39งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
31EB 11.3 สรุปผลการดำเนินการตามแผนปี 6220200610032932.pdf2020-06-10 10:29:32งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
32EB 10.1 หนังสือขออนุมัติเผยเเพร่แผนปฏิบัติการบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน20200610033943.pdf2020-06-10 10:39:43งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
33EB 20.3 รายงานการประชุม20200611074008.pdf2020-06-11 14:40:08งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
34EB 20.4 คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน20200611075823.pdf2020-06-11 14:58:23งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
35EB 20.5 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ20200611075904.pdf2020-06-11 14:59:04งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
36EB 20.6 แบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน20200611075955.pdf2020-06-11 14:59:55งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
37EB 20.7 หนังสือขออนุมัติจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง20200611080049.pdf2020-06-11 15:00:49งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
38EB 20.7 หนังสือเชิญประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง20200611080150.pdf2020-06-11 15:01:50งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
39EB 20.8 หนังสือเชิญประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง20200611081232.pdf2020-06-11 15:12:32งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
40EB 20.9 รายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง20200611081605.pdf2020-06-11 15:16:05งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด