เข้าสู่โปรแกรม

ข่าวทั่วไป

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์
#หัวข้อชื่อไฟล์วันที่สร้างหน่วยงาน 
11.คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม20200413072458.pdf2020-04-13 14:24:59งานนิติการ ดาวน์โหลด
22.กรอบอำนาจหน้าที่นิติกรของโรงพยาบาลฯ20200413072602.pdf2020-04-13 14:26:02งานนิติการ ดาวน์โหลด
3EB 20.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุม20200611073356.pdf2020-06-11 14:33:56งานนิติการ ดาวน์โหลด
4EB 20.2 ผู้เข้าร่วมประชุม ภาพถ่ายและเอกสารการประชุม20200611073452.pdf2020-06-11 14:34:52งานนิติการ ดาวน์โหลด