เข้าสู่โปรแกรม

ข่าวทั่วไป

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์
#หัวข้อชื่อไฟล์วันที่สร้างหน่วยงาน 
1ใบแนะนำหลักฐาน พ.ร.บ.รถ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 20170508071438.docx2017-05-08 14:14:38ศูนย์บริการสิทธิ์ ดาวน์โหลด
2คู่มือการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล20170508072227.docx2017-05-08 14:22:27ศูนย์บริการสิทธิ์ ดาวน์โหลด
3ตารางแสดงจำนวนข้อมูล ผู้ป่วยใน RW AdjRW และค่า CMI แยกตามรายเดือน ปีงบ2557-256020170508074813.docx2017-05-08 14:48:13ศูนย์บริการสิทธิ์ ดาวน์โหลด
4สื่อความรู้ ความเข้าใจง่าย เพื่อทุกคน "สิทธิประกันสุขภาพ"20170509021158.pdf2017-05-09 09:11:58ศูนย์บริการสิทธิ์ ดาวน์โหลด
5ตารางแสดงจำนวนข้อมูล ผู้ป่วยใน RW AdjRW และค่า CMI แยกตามรายเดือน ปีงบ2557-2560 เดือนพฤษภาคม 256020170630040824.docx2017-06-30 11:08:24ศูนย์บริการสิทธิ์ ดาวน์โหลด
6บริการรักษาพยาบาลโรคเรื้อรังและบริการกรณีเฉพาะ20170630041023.jpg2017-06-30 11:10:23ศูนย์บริการสิทธิ์ ดาวน์โหลด
7ตารางแสดงจำนวนข้อมูล ผู้ป่วยใน RW AdjRW และค่า CMI แยกตามรายเดือนภาพรวมทั้งประเทศ ล่าสุด20170823061735.docx2017-08-23 13:17:35ศูนย์บริการสิทธิ์ ดาวน์โหลด
8ตารางแสดงจำนวนข้อมูล ผู้ป่วยใน RW AdjRW และค่า CMI แยกตามรายเดือนภาพรวมทั้งประเทศ ของ รพร.เดชอุดม20171011042352.docx2017-10-11 11:23:52ศูนย์บริการสิทธิ์ ดาวน์โหลด
9ตารางแสดงจำนวนข้อมูล ผู้ป่วยใน RW AdjRW และค่า CMI แยกตามรายเดือนภาพรวมทั้งประเทศ20171019065922.docx2017-10-19 13:59:22ศูนย์บริการสิทธิ์ ดาวน์โหลด
10อัตราจ่าย IP ต่อ 1 adj.rw ปีงบประมาณ 256020171019070017.doc2017-10-19 14:00:17ศูนย์บริการสิทธิ์ ดาวน์โหลด
11สิทธิการรักษาพยาบาล20171127032425.jpg2017-11-27 10:24:25ศูนย์บริการสิทธิ์ ดาวน์โหลด