เอกสารงานคุณภาพ

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์
#หัวข้อชื่อไฟล์วันที่สร้างชื่อวาระ 
1Scoring Guideline 2011 20170619032956.pdf2017-06-19 10:29:56ข้อมูลงานคุณภาพ ดาวน์โหลด
2เอกสารประกอบการประชุม Act to Re-accreditation20170619033621.pdf2017-06-19 10:36:21ข้อมูลงานคุณภาพ ดาวน์โหลด
3แนวทางการเขียน service profile 256020170619034859.pdf2017-06-19 10:48:59ข้อมูลงานคุณภาพ ดาวน์โหลด
4Standard flow,SPA in Action20170619035213.pdf2017-06-19 10:52:13ข้อมูลงานคุณภาพ ดาวน์โหลด
5HA คืออะไร20170619035800.pdf2017-06-19 10:58:00ข้อมูลงานคุณภาพ ดาวน์โหลด
6ขั้นตอนการเตรียมการเข้าสู่กระบวนการ การรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐาน HA20170619040026.pdf2017-06-19 11:00:26ข้อมูลงานคุณภาพ ดาวน์โหลด
7ตัวอย่างการเขียนSA2011(oct10)_Ver220170619043110.doc2017-06-19 11:31:10ข้อมูลงานคุณภาพ ดาวน์โหลด
8ตัวอย่างการเขียน Hospital profile 2011_11060820170619043816.doc2017-06-19 11:38:16ข้อมูลงานคุณภาพ ดาวน์โหลด
9SPA in Action Part I20170619061328.pdf2017-06-19 13:13:28ข้อมูลงานคุณภาพ ดาวน์โหลด
10SPA in Action Part II20170619061404.pdf2017-06-19 13:14:04ข้อมูลงานคุณภาพ ดาวน์โหลด
11SPA in Action Part III20170619061429.pdf2017-06-19 13:14:29ข้อมูลงานคุณภาพ ดาวน์โหลด
12SAR-I 2560 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม20170630043752.pdf2017-06-30 11:37:52ข้อมูลงานคุณภาพ ดาวน์โหลด
13SAR-II 2560 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม20170630045414.pdf2017-06-30 11:54:14ข้อมูลงานคุณภาพ ดาวน์โหลด
14SAR-III 2560 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม20170630045442.pdf2017-06-30 11:54:42ข้อมูลงานคุณภาพ ดาวน์โหลด
15SAR-IV 2560 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม20170630045526.pdf2017-06-30 11:55:26ข้อมูลงานคุณภาพ ดาวน์โหลด
16Hospital-Profile-รพร.เดชอุดม10-มี.ค.256020170630050048.pdf2017-06-30 12:00:48ข้อมูลงานคุณภาพ ดาวน์โหลด
17Clinical Tracer Highlight 2559 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม20170630050242.pdf2017-06-30 12:02:43ข้อมูลงานคุณภาพ ดาวน์โหลด
18ตัวอย่าง Template-นำเสนอการดำเนินงานทีม20170711071609.doc2017-07-11 14:16:09ข้อมูลงานคุณภาพ ดาวน์โหลด
19มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ HA Standard_5820170926031630.pdf2017-09-26 10:16:30ข้อมูลงานคุณภาพ ดาวน์โหลด