เอกสารงานคุณภาพ

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์
#หัวข้อชื่อไฟล์วันที่สร้างชื่อวาระ 
1EB 17.1 บันทึกข้อความลงนามมาตรการป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม20190513032635.pdf2019-05-13 10:26:35ITA 2562 ดาวน์โหลด
2EB 17.2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงาน20190513032805.pdf2019-05-13 10:28:05ITA 2562 ดาวน์โหลด
3EB 17.3 หลักฐานหนังสือเเจ้งเวียน20190513032921.pdf2019-05-13 10:29:21ITA 2562 ดาวน์โหลด
4EB 17.4 แบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน20190513033012.pdf2019-05-13 10:30:12ITA 2562 ดาวน์โหลด
5EB 16.1 คำสั่งผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม20190513044900.pdf2019-05-13 11:49:00ITA 2562 ดาวน์โหลด
6EB 16.2 ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม20190513064738.pdf2019-05-13 13:47:38ITA 2562 ดาวน์โหลด
7EB 16.3 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม20190513065007.pdf2019-05-13 13:50:07ITA 2562 ดาวน์โหลด
8EB 16.4 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน20190513070758.pdf2019-05-13 14:07:58ITA 2562 ดาวน์โหลด
9EB 16.5 แบบฟอร์มการขอเผยเเพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน20190513071054.pdf2019-05-13 14:10:54ITA 2562 ดาวน์โหลด