เอกสารหน่วยงาน

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์
#หัวเรื่องรายละเอียดNameวันที่สร้าง 
1SP-IC-001_การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเอกสารคุณภาพกลุ่มการพยาบาล2021-01-19 Download
2SP-IC-002_การป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเอกสารคุณภาพกลุ่มการพยาบาล2021-01-19 Download
3SP-IC-003_การป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนปัสสาวะเอกสารคุณภาพกลุ่มการพยาบาล2021-01-19 Download
4SP-IC-004_การป้องกันการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดเอกสารคุณภาพกลุ่มการพยาบาล2021-01-19 Download
5SP-IC-005_การทำความสะอาดมือเอกสารคุณภาพกลุ่มการพยาบาล2021-01-19 Download
6SP-IC-006_การวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาลเอกสารคุณภาพกลุ่มการพยาบาล2021-01-19 Download
7SP-IC-007_การป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนหลอดเลือดเอกสารคุณภาพกลุ่มการพยาบาล2021-01-19 Download
8SP-IC-008_การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศเอกสารคุณภาพกลุ่มการพยาบาล2021-01-19 Download
9SP-IC-009_การจัดการมูลฝอยเอกสารคุณภาพกลุ่มการพยาบาล2021-01-19 Download
10SP-IC-010_การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางละอองน้ำมูกเอกสารคุณภาพกลุ่มการพยาบาล2021-01-19 Download
11SP-IC-011_การทำลายเชื้อในอุปกรณ์ทางการแพทย์เอกสารคุณภาพกลุ่มการพยาบาล2021-01-19 Download
12SP-IC-012_ระบบการจัดการผ้าเปื้อนเอกสารคุณภาพกลุ่มการพยาบาล2021-01-19 Download
13SP-IC-013_การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางการสัมผัสเอกสารคุณภาพกลุ่มการพยาบาล2021-01-19 Download
14SP-IC-014_วิธีปฏิบัติการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเอกสารคุณภาพกลุ่มการพยาบาล2021-01-19 Download