ห้องพิเศษ


  • หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรม ออร์โธปิดิกส์
  • หอผู้ป่วยพิเศษสูติ-นรีเวชกรรม
  • หอผู้ป่วยพิเศษกุมารเวชกรรม
  • หอผู้ป่วยพิเศษรวม
Card image cap
หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรม ออร์โธปิดิกส์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม มีห้องพิเศษสำหรับไว้บริการ แก่ผู้ป่วยเฉพาะแต่ละกลุ่มโรค
ภายในห้องห้องพิเศษ มีอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกที่ครบครัน เช่น เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์
ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น กระติกน้ำร้อน ฯลฯ

ห้องพิเศษเดี่ยวราคา 1,200 บาท

ติดต่อสอบถาม บริการจองห้องพิเศษ อาคาร 5 ชั้น1 โทร 045-361133-4 ต่อ 625