ประชาสัมพันธ์ 5 หลักสูตร

1.หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15

2. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทางจักษุ

3. สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย จักประชุมวิชาการประจำปี 2565 ครั้งที่ 11

4. ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ การดูแลรักษาโรคทางระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด้ก

5. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาเสพติด


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2021-12-17

ปรับปรุงล่าสุด : 2021-12-17

จำนวนการเข้าชม : 170