ประชาสัมพันธ์ 3 หลักสูตร

1.หลักสูตรการพยาบาลพาะทางสาขาผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤต รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 1 กพ. – 20 พค. 65 ค่าลงทะเบียน 45,000 บาท

2. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพสักยภาพนักบริหารนโยบายและยุทศศาสตร์สาธารณสุข 2 ระยะ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 – 7 มค. 65  ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 – 4 กพ. 65

3. หลักสูตร ทันตกรรม เรื่อง Inspirtion TALKS with the experts: Amultidisciplinary Cases in Dentistry วันที่ 26 มค. 65


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2021-12-22

ปรับปรุงล่าสุด : 2021-12-22

จำนวนการเข้าชม : 182