ประชาสัมพันธ์ 4 หลักสูตร

เรื่อง การอบรมและการศึกษาต่อ

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่น ๕ " (ค่าลงทะเบียน 1,000บาท)

2. สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

3. คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาครั้งที่ ๕๘ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (MDCU Congress 2022) (ค่าลงทะเบียน 1,000-3,000 บาท)

4. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "International Webinar Physical Therapy Oncology ๒o2๒" หัวข้อ Webinar: Exercise in cancer rehabilitation (ค่าลงทะเบียน 1,200-2,000 บาท)


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2022-06-30

ปรับปรุงล่าสุด : 2022-06-30

จำนวนการเข้าชม : 198