ประชาสัมพันธ์การอบรมและการศึกษาต่อ 4 เรื่อง

1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
2. จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
3. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารอย่างมีเป้าประสงค์
4. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับ
ผู้บริหาร รุ่นที่ ๑


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2022-11-16

ปรับปรุงล่าสุด : 2022-11-16

จำนวนการเข้าชม : 736