ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10  รายการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

1  ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด2 เครื่อง

2  เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย 1 เครื่อง

3  เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล1 ชุด

4  เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ     6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง1 เครื่อง

5  เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ 2 เครื่อง

6 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ 1 เครื่อง

7 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง 2 เครื่อง

8  ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด2 เครื่อง

9 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดใหญ่1 เครื่อง

10 เครื่องดมยาสลบ ชนิดซับซ้อน1 เครื่อง


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2022-11-16

ปรับปรุงล่าสุด : 2022-11-16

จำนวนการเข้าชม : 211