ประชาสัมพันธ์การอบรมและการศึกษาต่อ 3 เรื่อง

๑. ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
๒. ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี เรื่อง ซอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
๓. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับ
ความมั่นคงโลกยุคใหม่ (IMMES : Integrative Management for New Era Security) รุ่นที่ ๒


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2022-11-17

ปรับปรุงล่าสุด : 2022-11-17

จำนวนการเข้าชม : 1084