ประชาสัมพันธ์การอบรมและการศึกษาต่อ 4 เรื่อง

๑. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0๒๔๖/ว ๒๓๘'๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร "การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ" รุ่นที่ ๑๕

๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๑๒๔๖/ว ๒๓๘๗ ลงวันที่ ๓ด มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ ๕

๓. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๔๖/ว ๒๓ศ๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๕

๔. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๑๒๔๖/ว ๒๓๘๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัดกรรมการบริหาร


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2023-02-13

ปรับปรุงล่าสุด : 2023-02-13

จำนวนการเข้าชม : 554