ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2023-03-16

ปรับปรุงล่าสุด : 2023-03-16

จำนวนการเข้าชม : 229