ประกาศร่างวิจารณ์ประกวดราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 22,500 รอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างวิจารณ์ประกวดราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 22,500 รอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2023-04-26

ปรับปรุงล่าสุด : 2023-04-26

จำนวนการเข้าชม : 52