ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดของเม็ดเลือดขาวอัตโนมัติพร้อมเครื่องทำสเมียร์เลือดและย้อมสีอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CBC จำนวน 93,126 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดของเม็ดเลือดขาวอัตโนมัติพร้อมเครื่องทำสเมียร์เลือดและย้อมสีอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CBC จำนวน 93,126 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2024-03-18

ปรับปรุงล่าสุด : 2024-03-18

จำนวนการเข้าชม : 48