ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดอุดม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดอุดม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2024-04-01

ปรับปรุงล่าสุด : 2024-04-01

จำนวนการเข้าชม : 343