ร่างวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยา อินซุลิน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยา กลุ่มอินซุลิน จำนวน 2 รายการ

1.Isophane protamine insulin 100iu/1ml (10ml)

2.Biphasic isophane insulin 70iu/ml + Insulin human 30iu/ml (10ml)


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2024-05-14

ปรับปรุงล่าสุด : 2024-05-14

จำนวนการเข้าชม : 40