ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า  จำนวน 1  ชุด      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2024-05-14

ปรับปรุงล่าสุด : 2024-05-14

จำนวนการเข้าชม : 22