ประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มสารละลาบน้ำเกลือ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0.9% Sodium chloride 100 ml injection ราคา ถุง ละ 9.90 บาท จำนวน 99,000 ถุง เป็นเงิน 980,100.00 บาท

0.9% Sodium chloride 1,000 ml injection ราคา ถุง ละ 22.75 บาท จำนวน 39,500 ถุง เป็นเงิน 898,625.00 บาท

0.9% Sodium chloride 1,000 ml for irrigation ราคา ขวดละ 22.00 บาท จำนวน 30,000 ขวด รวมมูลค่า 660,000.00 บาท

Acetate ringer solution 1,000 ml for injection ราคา ถุงละ 38.00 บาท จำนวน 15,000 ถุง รวมมูลค่า 570,000.00 บาท


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2024-05-29

ปรับปรุงล่าสุด : 2024-05-29

จำนวนการเข้าชม : 75