ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแบบไม่รวมค่าอะไหล่ สำหรับระบบการสร้างภาพเอกซเรย์ดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACs) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแบบไม่รวมค่าอะไหล่ สำหรับระบบการสร้างภาพเอกซเรย์ดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACs) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2024-05-31

ปรับปรุงล่าสุด : 2024-05-31

จำนวนการเข้าชม : 32