ข่าวทั่วไป

แสดง 1 ถึง 20 จาก 38 ผลลัพธ์
#หัวข้อชื่อไฟล์วันที่สร้างหน่วยงาน 
1ตัวชี้วัด RDU 256020170531032620.pdf2017-05-31 10:26:20ด้านเภสัชกรรม view | ดาวน์โหลด
2แผนปฏิบัติการ AMR20170531032831.docx2017-05-31 10:28:31ด้านเภสัชกรรม view | ดาวน์โหลด
3Service profile20170531033023.docx2017-05-31 10:30:23ด้านเภสัชกรรม view | ดาวน์โหลด
4SA 201120170531033119.doc2017-05-31 10:31:19ด้านเภสัชกรรม view | ดาวน์โหลด
5รายงานประชุม PTC04-05-5920170601082924.pdf2017-06-01 15:29:24ด้านเภสัชกรรม view | ดาวน์โหลด
6รายงานประชุม admit 06-03-6020170601083038.pdf2017-06-01 15:30:38ด้านเภสัชกรรม view | ดาวน์โหลด
7รายงานประชุม MST 14-03-6020170601083211.pdf2017-06-01 15:32:11ด้านเภสัชกรรม view | ดาวน์โหลด
8รายงานประชุม MST 17-03-6020170601083310.pdf2017-06-01 15:33:10ด้านเภสัชกรรม view | ดาวน์โหลด
9รายงานประชุม MST 22-12-5920170601084233.pdf2017-06-01 15:42:33ด้านเภสัชกรรม view | ดาวน์โหลด
10รายงานประชุม MST 29-09-5820170601084354.pdf2017-06-01 15:43:54ด้านเภสัชกรรม view | ดาวน์โหลด
11รายงานประชุม PTC 03-04-5820170601084503.pdf2017-06-01 15:45:03ด้านเภสัชกรรม view | ดาวน์โหลด
12รายงานประชุม PTC 06-06-5920170601084615.pdf2017-06-01 15:46:15ด้านเภสัชกรรม view | ดาวน์โหลด
13รายงานประชุม PTC 15-12-5920170601084654.pdf2017-06-01 15:46:54ด้านเภสัชกรรม view | ดาวน์โหลด
14รายงานประชุม PTC 23-06-5920170601084753.pdf2017-06-01 15:47:53ด้านเภสัชกรรม view | ดาวน์โหลด
15รายงานประชุม RDU 16-12-5920170601084845.pdf2017-06-01 15:48:45ด้านเภสัชกรรม view | ดาวน์โหลด
16Recoomen สภาเภสัช 255720170601084945.pdf2017-06-01 15:49:45ด้านเภสัชกรรม view | ดาวน์โหลด
17บัญชียา รพร.เดชอุดม 256020170727082822.pdf2017-07-27 15:28:22ด้านเภสัชกรรม view | ดาวน์โหลด
18แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา20230214054211.pdf2023-02-14 12:46:35ด้านเภสัชกรรม view | ดาวน์โหลด
19นโยบายด้านการใช้ยา รพ.ร.เดชอุดม 2565-256620230214054703.pdf2023-02-14 12:51:27ด้านเภสัชกรรม view | ดาวน์โหลด
20ระเบียบปฏิบัตินโยบายจัดการบัญชียา การคัดเลือก จัดหา สำรองยา20230214055044.pdf2023-02-14 12:54:41ด้านเภสัชกรรม view | ดาวน์โหลด