ข่าวทั่วไป

แสดง 1 ถึง 20 จาก 30 ผลลัพธ์
#หัวข้อชื่อไฟล์วันที่สร้างหน่วยงาน 
1แนวทางการดำเนินงานเมื่อพบผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบ20170522073603.pdf2017-05-22 14:36:03งานระบาดวิทยา view | ดาวน์โหลด
2สถานการณ์ที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256020170531083830.pdf2017-05-31 15:38:30งานระบาดวิทยา view | ดาวน์โหลด
3สถานการณ์ที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือนมีนาคม 256020170531083922.pdf2017-05-31 15:39:22งานระบาดวิทยา view | ดาวน์โหลด
4สถานการณ์ที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือนเมษายน 256020170531084026.pdf2017-05-31 15:40:26งานระบาดวิทยา view | ดาวน์โหลด
5สถานการณ์ที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือนพฤษภาคม 256020170531084115.pdf2017-05-31 15:41:15งานระบาดวิทยา view | ดาวน์โหลด
6สถานการณ์การเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือนมกราคม 256020170531085209.pdf2017-05-31 15:52:09งานระบาดวิทยา view | ดาวน์โหลด
7สถานการณ์ที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือนมิถุนายน 256020170808024945.pdf2017-08-08 09:49:45งานระบาดวิทยา view | ดาวน์โหลด
8สถานการณ์ที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือนกรกฎาคม 256020170808025206.pdf2017-08-08 09:52:06งานระบาดวิทยา view | ดาวน์โหลด
9แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าและคำถามที่พบบ่อย ฉบับปรับปรุง ปี 2559 20170808031958.pdf2017-08-08 09:56:47งานระบาดวิทยา view | ดาวน์โหลด
10คู่มือ การปฏิบัติงานโรคไข้หวัดนกสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง 255820170808034709.pdf2017-08-08 10:47:09งานระบาดวิทยา view | ดาวน์โหลด
11แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา20170808035458.doc2017-08-08 10:54:58งานระบาดวิทยา view | ดาวน์โหลด
12หนังสือกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่20170808040510.pdf2017-08-08 11:05:10งานระบาดวิทยา view | ดาวน์โหลด
13สถานการณ์ที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือนสิงหาคม 256020180222043243.pdf2018-02-22 11:32:43งานระบาดวิทยา view | ดาวน์โหลด
14สถานการณ์ที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือนกันยายน 256020180222043405.pdf2018-02-22 11:34:05งานระบาดวิทยา view | ดาวน์โหลด
15สถานการณ์ที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือนตุลาคม 256020180222043457.pdf2018-02-22 11:34:57งานระบาดวิทยา view | ดาวน์โหลด
16สถานการณ์ที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือนพฤศจิกายน 256020180222043535.pdf2018-02-22 11:35:35งานระบาดวิทยา view | ดาวน์โหลด
17สถานการณ์ที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือนธันวาคม 256020180222043656.pdf2018-02-22 11:36:56งานระบาดวิทยา view | ดาวน์โหลด
18สถานการณ์ที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือนมกราคม 256120180222043740.pdf2018-02-22 11:37:40งานระบาดวิทยา view | ดาวน์โหลด
19การวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุจราจร ปี256020180222044000.pdf2018-02-22 11:40:00งานระบาดวิทยา view | ดาวน์โหลด
20แนวทางการรายงานโรคติดต่ออันตรายและโรคที่ต้องเฝ้าระวังตาม พรบ. พ.ศ.255820180222044201.pdf2018-02-22 11:42:01งานระบาดวิทยา view | ดาวน์โหลด