ข่าวทั่วไป

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
#หัวข้อชื่อไฟล์วันที่สร้างหน่วยงาน 
11.คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม20200413072458.pdf2020-04-13 14:24:59งานนิติการ view | ดาวน์โหลด
22.กรอบอำนาจหน้าที่นิติกรของโรงพยาบาลฯ20200413072602.pdf2020-04-13 14:26:02งานนิติการ view | ดาวน์โหลด
3ห้ามเล่นการพนัน,การเสพสุรา,เสพสารเสพติดให้โทษทุกชนิดเขตโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม20210805011952.pdf2021-08-05 08:19:52งานนิติการ view | ดาวน์โหลด
4เผยแพร่จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม20210805073828.pdf2021-08-05 14:28:04งานนิติการ view | ดาวน์โหลด
5ประจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสมัญ20210805074017.pdf2021-08-05 14:40:17งานนิติการ view | ดาวน์โหลด
6พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.25120210806065407.pdf2021-08-06 13:54:07งานนิติการ view | ดาวน์โหลด
7ประกาศคณะกรรมการปราบปรามการทุจริงแห่งชาติ เรื่อง ว่าด้วยรับทรัพยสินของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.256320210806070313.pdf2021-08-06 14:03:13งานนิติการ view | ดาวน์โหลด